Få professionel hjælp til fordeling af aktiver og passiver ved bodeling


Når det ikke længere er yndigt at følges ad, og man som gift eller samlevende par vælger at blive skilt eller flytte fra hinanden, er der mange administrative, praktiske og personlige forhold, der skal falde på plads. En af de ting, der skal klares, er bodelingen. En bodeling er den proces, man gennemgår, når to samlevende skal fordele deres aktiver og passiver imellem sig – fx bolig, ejendele, formue og gæld.

Hos Toxen-Worm står vi parate til at hjælpe dig godt igennem forløbet. En skilsmisse eller samlivsophævelse kan være udmattende, og det kan være svært at sætte sig ind i de juridiske aspekter, når man fx er midt i en flytning. Med os som din juridiske rådgiver hjælper vi dig med at holde overblikket, så du kommer godt igennem bodelingen og opnår et så tilfredsstillende resultat som muligt.

Forskel på bodeling ved skilsmisse og samlivsophævelse

Bodelingen foregår forskelligt alt efter, om der er tale om en skilsmisse eller samlivsophævelse. Ved ægteskab og almindeligt formuefællesskab skal alle aktiver og passiver fordeles. Det er det, der er kendetegnet ved en regulær bodeling. Ved samlivsophævelse er det kun de værdier, som man ejer i fællesskab, der skal deles. Alle andre værdier tager den part, der ejer den, med sig videre.

Du kan læse mere om forskellen på de to former for bodeling herunder.

Bodeling ved skilsmisse eller samlivsophævelse: Hvordan foregår processen?

I sin reneste form er bodeling ikke en kompliceret proces. Det handler om at opgøre aktiver og passiver, hvortil der er forskellige dokumenter, der skal gennemgås og underskrives for at afslutte bodelingen korrekt. Parterne skal beslutte, hvordan værdierne, gælden og genstandene fordeles mellem sig, og hvad der går til hvem. De skal også beslutte, om genstandene skal sælges eller fordeles.

Bodeling ved skilsmisse

Når to mennesker bliver gift, trækker hver part sin individuelle bagage med ind i forholdet. Måske ejer den ene part en bil, mens den anden part har en studiegæld med sig. Samtidig indgår man automatisk et formuefællesskab, når man bliver gift, som indebærer, at man ved en skilsmisse skal fordele formuen lige mellem sig. Dog kan man indgå en ægtepagt om særeje, hvis ikke man ønsker at være i et formuefællesskab.

I fællesskab med dig skaber vi overblik over, hvilke aktiver og passiver henholdsvis du og din partner råder over, og hvilke der skal indgå i bodelingen.

Bodeling ved samlivsophævelse

Hvis du og din partner fx ejer et hus eller en bil sammen, men I ikke er gift, kan bodelingen typisk klares uden de store kvaler. Her vil I fx hver især trække jeres del af den fælles ejendom ud enten ved salg af ejendommen eller ved at fordele ejendelene mellem jer.

Vi hjælper gerne med at sikre, at bodelingen for dig, der netop har gennemgået en samlivsophævelse, foregår på korrekt vis, så begge parter kan komme videre.

Vi tilbyder juridisk rådgivning og hjælp til bodeling

Hos Toxen-Worm er vi uddannede juridiske rådgivere. Vi har hjulpet mange par godt videre med deres bodeling, så den foretages korrekt, og begge parter går glade fra forhandlingen.

Har du brug for hjælp til bodeling ved skilsmisse eller samlivsophør, er du velkommen til at kontakte os, så vi kan tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig.