Overlad trygt din pårørendes dødsbobehandling til Toxen-Worm


Har du mistet én, der står dig nær? Og er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, så din pårørendes dødsbo opgøres og fordeles korrekt? I en sårbar periode kan det være en stor hjælp at kontakte en juridisk rådgiver, som sørger for, at du kommer godt igennem dødsbobehandlingen. Rådgiveren letter en byrde fra dine skuldre og håndterer samtidig alle de juridiske aspekter.

Hos Toxen-Worm er vi juridiske rådgivere, og vi står klar til at hjælpe dig med alle opgaver i relation til din pårørendes dødsbo. Vi ved, at det kan være svært at overskue for den enkelte arving, så tøv ikke med at kontakte os.

Vi har 40 års erfaring i branchen og hjælper med alle skifteformer og dødsbobehandlinger, herunder:

·     Privat skifte

·     Forenklet privat skift

·     Boudlæg

·     Udskiftet bo

·     Ægtefælleudlæg

·     Solvent eller insolvent bobestyrerbehandling

Dødsbobehandling: Hvordan foregår processen?

Alle dødsboer behandles forskelligt, da den afdødes beholdning af aktiver og passiver er individuel og derfor ikke kan behandles standardiseret.

Vores juridiske rådgivning i forbindelse med dødsbobehandling består af flere forskellige trin. Først og fremmest sætter vi os grundigt ind i den afdødes økonomiske situation, herunder hvilke aktiver og passiver der er, samt om boet er skattepligtig eller skattefri. Ud fra dette rådgiver vi dig om, hvilken dødsbobehandlingsform der vil være den mest optimale. Vi kommer også omkring, hvem der har arveretten samt indholdet af et eventuelt testamente.

Herefter hjælper vi med kontakten til Skifteretten, Skat, kreditorer og øvrige parter, som er nødvendigt i forbindelse med en korrekt opgørelse af din pårørendes formue. I samme omgang skal boets aktiver og passiver opgøres – ligesom ved en almindelig bodeling. Her kortlægger vi størrelsen af formue og gæld samt værdien af alle ejendele for at vurdere, hvor stor den samlede pulje er.

Som afslutning på dødsbobehandlingen hjælper vi med betaling af krav i boet, udfærdiger alle opgørelser, sørger for at få de nødvendige godkendelser, betaling af boafgifter samt udlodning af arv til arvingerne.

Hvad er en dødsbobehandling?

Gennem livet samler hvert enkelt menneske en lang række forskellige ejendele, ligesom man kan have en formue eller gæld med sig. Når man går bort, skal den afdødes ejendele, penge og gæld – det vil sige dødsboet – håndteres på ret vis. Der skal tages stilling til arvingen, hvordan boet skal behandles, og derudover er der nogle juridiske faktorer, man skal leve op til.

Hvorfor er det vigtigt at foretage en dødsbobehandling?

Dødsbobehandlingen sikrer, at overdragelsen fra afdød til arving foregår korrekt. Den giver overblik over de aktiver og passiver, som den afdøde råder over, hvilket er afgørende for at kunne regne den korrekte boafgift ud. Boafgift er en afgift til staten, som arvingen skal betale, hvis vedkommende efterlader sig en pengesum, der overstiger bundfradraget. Hvor stor afgiften er, afhænger af arven samt arvingens relation til den afdøde.

Hos Toxen-Worm får du professionel hjælp til dødsbobehandling

Vi oplever ofte, at almindelige privatpersoner uden kendskab til jura og den praksis, der er ved opgørelsen af et dødsbo, kan have svært ved at navigere i processen.

Derfor tilbyder vi hos Toxen-Worm juridisk dødsborådgivning fra A-Z. Det er din sikkerhed for, at dødsbobehandlingen foregår efter reglerne og er så fordelagtig for dig som muligt. Vi sørger naturligvis for at inkludere dig i processen, i det omfang du ønsker det, og det giver mening. Du kan med andre ord trygt overlade dødsbobehandlingen til os.

Kontakt os, hvis vi skal håndtere din pårørendes dødsbobehandling.